Archivi tag: Comic Book

Present history your digital way!

Courses

 • History, Dutch language

Objective

 • Objective 1
 • Objective 2
 • Objective 4
 • Objective 52
 • Objective 53

Goals

 • Pupils learn how to distract important elements from a given text on a specific item on the Dutch Golden Age
 • Pupils learn how to present this information in a powerful way, by using digital resources
 • Pupils learn on the different perspectives (e.g. cultural, economical, political, sociological) on the Dutch Golden Age
 • Pupils learn on specific items of the Dutch canon, related to the Dutch Golden Age (e.g. Rembrandt, V.O.C. and de Beemster)

Participants

 • 25 pupils

Duration

 • Lesson 1: 1 hour
 • Lesson 2: 2 hours
 • Lesson 2: 1 hour

Plan of activities

 • Lesson 1: the children are trained working with five different applications – Capzles, iMovie (trailer), Puppet Pals, iMotion and Comic Book.
 • Lesson 2: the different groups of children in the classroom all receive a paper with information related to the Dutch Golden Age. After reading the information, the children chose on of the applications and prepare a presentation on their topic by using this application.
 • Lesson 3: the different groups present their presentations to the rest of the group. They make use of the Apple-TV function, by taking over control of the central screen in front of the classroom.

Materials

 • One mobile device per group (of four children)
 • A digital screen for the final presentation
 • Applications to be used before, during and after the interviews
  • iMotion: use iMotion for making a stop-motion movie about an aspect of the Dutch Golden Century
  • iMovie: use iMovie to make a movie-trailer about one of the items that is discussed during the lesson on the Dutch Golden Century.
  • Puppet Pals: use this application for making your own play, with persons and characters that play a role in the Dutch Golden Century.
  • Comic Book: create your own digital comic book, but don’t forget to make a plan on beforehand.
  • Capzles: design your own digital timeline, by using pictures and texts you can find on your perspective on the Dutch Golden Century.

Presenteer de geschiedenis op jouw digitale manier!

Vakken

 • Geschiedenis, Nederlandse taal

Kerndoelen

 • Kerndoel 1
 • Kerndoel 2
 • Kerndoel 4
 • Kerndoel 52
 • Kerndoel 53

Doelen

 • Leerlingen weten hoe ze de belangrijkste inhoud van een tekst over de Gouden Eeuw samen moeten vatten.
 • Leerlngen weten hoe ze de informatie met behulp van digitale applicaties kunnen presenteren.
 • Leerlingen verdiepen zich in diverse perspectieven van de Gouden Eeuw (cultureel, economisch, politiek en social)
 • Leerlingen leren de belangrijkste informatie over een specifiek canon-item dat gereltateerd is aan de Gouden Eeuw, zoals bijvoorbeeld Rembrandt, de V.O.C. en de Beemster)

Deelnemers

 • 25 leerlingen

Duur

 • Les 1: 1 uur
 • Les 2: 2 uur
 • Les 3: 1 uur

Lesverloop

 • Lesson 1: 1 hour
 • Lesson 2: 2 hours
 • Lesson 2: 1 hour

Plan of activities

 • Les 1: de kinderen worden getraind in het werken met de vijf verschillende applicaties – Capzles, iMovie (trailer), Puppet Pals, iMotion en Comic Book.
 • Les 2: de verschillende groepen ontvangen elk een blad met daarop de informatie die is gerelateerd aan de Gouden Eeuw. Nadat de informatie kritisch is doorgenomen kiezen de leerlingen de applicatie aan de hand waarvan ze de informatie willen presenteren. Vervolgens bereiden ze de presentatie technisch en inhoudelijk voor. 
 • Les 3: de verschillende groepen presenteren hun presentatie aan de rest van de groep. Ze maken hierbij gebruik van hun tablet en Apple-TV, aan de hand waarvan ze hun presentatie op het centrale scherm kunnen presenteren. 

Materialen

 • Eén tablet per groep (van vier leerlingen)
 • Een digitaal scherm voor de presentaties, inclusief Apple TV
 • Te gebruiken applicaties: iMotion, iMovie, Puppet Pals, Comic Book en Capzles 
  • iMotion: maak gebruik van iMotion om een stop-motion filmpje te maken over de Gouden Eeuw.
  • iMovie: maak gebruik van iMovie om een trailer te maken rondom een van de onderwerpen die tijdens de les naar voren zijn gekomen.
  • Puppet Pals: door middel van Puppet Pals kun je zelf toneelstukjes maken omtrent het onderwerp van de Gouden Eeuw dat wordt geselecteerd.
  • Comic Book: maak je eigen stripboek op basis van de informatie die is uitgedeeld.
  • Capzles: stel een eigen digitale tijdlijn, met plaatjes, samen op basis van de informatie die je hebt ontvangen.

Presenta la Storia nel tuo modo digitale!

Gli studenti presentano i risultati della loro ricerca su uno degli aspetti del Secolo d’Oro Olandese (1600-1700) usando applicazioni digitali come Puppet Pals e Stop Motion.

Type
 • Tool
 • Practise
Usage
 • Exploring / research / inquiry
 • Recording / collecting
 • Presenting / reporting
Learning activities
 • Hook (get attention, build interest, break the ice, catch the eye)
 • Show, demonstrate, give access to (also tangible) also to events, objects that are otherwise inaccessible
 • Affect, emotional and empathic engagement
 • Enable cognition (observe, analyse, incite activity such as describe etc.)
 • Make a synthesis, interprete
 • Create own (re)presentation, impression
Context
 • Classroom
Languages
 • English
 • Dutch
Age 9 to 12 years
Keywords
 • Puppet Pals
 • iMotion
 • Comic Book
 • iMovie
 • presentation
Submitted by